"Хэргийн хөдөлгөөний удирдлага мэдээллийн төв”-тэй танилцлаа


Баянгол дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Багахангай, Налайх, Багануур дүүргийн эрүү, иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн захиргааны ажилтнууд 2019 оны 10 дугаар сарын 09, 10-ны өдрүүдэд "Хэргийн хөдөлгөөний удирдлага мэдээллийн төв”-ийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

"Хэргийн хөдөлгөөний удирдлага мэдээллийн төв”-тэй танилцлаа

Энэ үеэр Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын ерөнхий зохицуулагч Б.Сарантуяа, Шүүхийн хэргийн хөдөлгөөний хяналт шинжилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн-гишүүний туслах Б.Ундрал нар Эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн бүх шатны шүүхийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээллийг цогц байдлаар мэдээлэх, мониторинг хийх, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хураангуй болон дэлгэрэнгүй мэдээллээр шүүх болон олон нийтийг хангах ажлын талаар танилцуулж, мэдээлэл өглөө.

"Хэргийн хөдөлгөөний удирдлага мэдээллийн төв”-тэй танилцлаа

Цаашид хуваарийн дагуу нийслэл, орон нутгийн шүүхийн захиргааны ажилтнууд танилцах юм.

"Хэргийн хөдөлгөөний удирдлага мэдээллийн төв”-тэй танилцлаа


  Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтэс

 


САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.