Дархан-Уул аймаг дахь анхан шатны шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна


 

ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТЫГ

ДОТООДДОО ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА


 

Сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд шүүхийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, хүргэх үүднээс дохионы хэлний анхан шатны сургалтыг шүүгчийн туслах Н.Дэлгэрнаран 2018.07.04-ний өдөр дотооддоо зохион байгууллаа.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн амьдралд эрх тэгш оролцоход аливаа хэлбэрээр дэмжлэг үзүүлэх нь бүх нийтийн үүрэг байдаг.

Шүүгчийн туслах Н.Дэлгэрнаран нь Дархан-Уул аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газраас 2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан "Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах дохионы хэлний сургалт”-д хамрагдаж, амжилттай төгссөн юм.

Дархан-Уул аймаг дахь анхан шатны шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна
Дархан-Уул аймаг дахь анхан шатны шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна
Дархан-Уул аймаг дахь анхан шатны шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна

 

 

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.