Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна


 

Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар 2018 оны дотоод болон гадагш чиглэсэн сургалтыг тогтмол, үр дүнтэй зохион байгуулахаар төлөвлөгөөг баталсны дагуу 2018 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн хэргийн анхан шатны шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлагч Б.Баттуяа, Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах Э.Мөнх-Эрдэнэ, эвлэрүүлэн зуучлалын туслах ажилтан О.Батбямба нар Дорноговь аймгийн "Бэрс финанс” банк бус санхүүгийн байгуулга, "Гялс төгрөг” банк бус санхүүгийн байгууллагуудын нийт ажилчдад шүүхийн нээлттэй ил тод байдал, иргэдийн төлөөлөгчийн оролцоо, эвлэрүүлэн зуучлалд хэрхэн өргөдөл гаргах, эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны талаарх мэдээллийг өглөө.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна
Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна


САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.