IMG-LOGO

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүхийн тамгын газар