Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. / Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйл/
2017-06-27

Шүүхийн ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 6 шүүгчид холбогдох 4 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 4 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан 2 тогтоолыг хэвээр баталж, 2 шүүгчид холбогдох 2 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-06-27

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 06 сарын 02-ны шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 11 шүүгчид холбогдох 7 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 2 гомдлын 2 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 4 гомдлын 6 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 3 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэсэн.
Дэлгэрэнгүй
2017-06-27

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 06 сарын 23-ны өдрийн Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 13 шүүгчид  холбогдох 7 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 1 гомдолд холбогдох 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 6 гомдлын 12 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-06-09

Нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 06 сарын 09-ний шүүхийн ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдаанаар 2 шүүгчид холбогдох 2 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 1 шүүгчид 6 сарын хугацаагаар цалин 20 хувь бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, 1 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-05-24

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 14 шүүгчид холбогдох 8 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 6 гомдлын 12 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 2 шүүгчид холбогдох 2 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.  
Дэлгэрэнгүй
2017-05-15

2017 оны 05-р сарын 12-ны өдрийн Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

17 шүүгчид холбогдох 10 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 1 гомдлын 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 4 гомдлын 5 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 11 шүүгчид холбогдох 5 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-05-08

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 11 шүүгчид  холбогдох 9 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 8 гомдлын 10 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэсэн.
Дэлгэрэнгүй
2017-04-27

2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдаанаар 7 шүүгчид  холбогдох 5 сахилгын хэрэг, гомдлыг хэлэлцүүлснээс 6 шүүгчид холбогдох 4 сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 1 гомдлын 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тогтоолыг хэвээр баталж шийдвэрлэлээ гэв.
Дэлгэрэнгүй
2017-04-21

Гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 9 шүүгчид холбогдох 8 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 7 гомдлын 8 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 1 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-04-14

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 04 сарын 13-ны гомдол хэлэлцэх хуралдаанаар 10 шүүгчид холбогдох 10 гомдлыг хэлэлцсэнээс 8 гомдлын 8 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 2 гомдлын 2 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж шийдвэрлэсэн.
Дэлгэрэнгүй
2017-03-31

Нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны нийт гишүүдийн хуралдаанаар 17 шүүгчид холбогдох 9 сахилгын хэргийг хэлэлцүүлснээс 3 сахилгын хэргийн 3 шүүгчид сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, 6 шүүгчид холбогдох 1 сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 3 гомдлын 3 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тогтоолыг хэвээр баталж, 1 шүүгчид холбогдох 1 сахилгын хэргийг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж
Дэлгэрэнгүй
2017-03-27

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 03 дугаар сарын 24-ний гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 3 шүүгчид холбогдох 3 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 2 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 1 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-03-10

Монгол Улсын Шүүхийн Ёс зүйн хороо, Азийн сангийн хооронд харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа

Монгол Улсын Шүүхийн Ёс зүйн хороо, Азийн сангийн хооронд2017оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр Шүүхийн нээлттэй, ил тод байдал, сайн засаглалыг бэхжүүлэх, шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийг шалган шийдвэрлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх зэрэгт 2017, 2018 онд хамтран ажиллахаар тохиролцож, харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа.        Санамж бичигт Монгол Улсын Шүүхийн Ёс зүйн
Дэлгэрэнгүй
«    Нэгдүгээр сар 2020    »
MonTueWedThuFriSatSun
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031