Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. / Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйл/
2018-05-03

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 12 шүүгчид холбогдох 7 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 3 гомдолд холбогдох 6 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 6 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэсэн.
Дэлгэрэнгүй
2018-04-27

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 12 шүүгчид холбогдох 8 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 1 гомдолд холбогдох 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 4 гомдолд холбогдох 4 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 6 шүүгчид холбогдох 3 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэсэн.
Дэлгэрэнгүй
2018-04-18

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн нийт гишүүдийн хуралдаанаар 8 шүүгчид холбогдох 7 сахилгын хэргийг хэлэлцүүлснээс 1 шүүгчид шүүгчийн албан тушаалаас огцруулах, 1 сахилгын хэрэгт холбогдох 2 шүүгчид сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, 3 шүүгчид холбогдох 3 сахилын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 2 шүүгчид холбогдох 2 сахилгын хэргийг хойшлуулсан. 
Дэлгэрэнгүй
2018-04-09

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2018 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн нийт гишүүдийн хуралдаанаар 7 шүүгчид холбогдох 6 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 2 гомдлын 3 шүүгчид сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, 3 шүүгчид холбогдох 3 сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 1 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2018-04-09

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 7 шүүгчид холбогдох 7 гомдлыг хэлэлцсэнээс 2 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 4 гомдолд холбогдох 4 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 1 гомдол хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж тус тус шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2018-03-23

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 11 шүүгчид холбогдох 8 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 1 гомдолд холбогдох 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 7 гомдолд холбогдох 10 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2018-03-23

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2018 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн нийт гишүүдийн хуралдаанаар 11 шүүгчид холбогдох 6 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 2 гомдлын 2 шүүгчид сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулж,  2 гомдолд холбогдох 6 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тогтоолыг хэвээр баталж, 1 гомдолд холбогдох 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тогтоолыг хүчингүй болгож, гомдлыг дахин шалгуулахаар буцааж, 2
Дэлгэрэнгүй
2018-03-23

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2018 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 15 шүүгчид холбогдох 8 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 6 гомдолд холбогдох 12 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 3 шүүгчид холбогдох 2 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2018-03-23

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2018 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 15 шүүгчид холбогдох 8 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 6 гомдолд холбогдох 12 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 3 шүүгчид холбогдох 2 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2018-03-02

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн нийт гишүүдийн хуралдаанаар 5 шүүгчид холбогдох 5 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 1 шүүгчид сануулах, 1 шүүгчид 3 сарын хугацаагаар цалин 30 хувь бууруулах сахилгын шийтгэл тус тус ногдуулж, 1 шүүгчид холбогдох 1 сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тогтоолыг хэвээр баталж, 1 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хэлэлцэх
Дэлгэрэнгүй
2018-03-02

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн нийт гишүүдийн хуралдаанаар 22 шүүгчид холбогдох 11 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 2 сахилгын хэрэгт холбогдох 2 шүүгчид сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, 4 шүүгчид холбогдох 2 сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,  2 шүүгчид холбогдох 1 сахилгын хэргийг дахин шалгахаар шийдвэрлэж, 13 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан 5 тогтоолыг хэвээр баталж, 1
Дэлгэрэнгүй
2018-03-02

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 20 шүүгчид холбогдох 14 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 5 гомдлын 5 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 7 гомдолд холбогдох 9 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 6 шүүгчид холбогдох 2 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ. 
Дэлгэрэнгүй
2018-03-02

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 17 шүүгчид холбогдох 9 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 8 гомдолд холбогдох 16 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэлээ. 
Дэлгэрэнгүй
2017-11-30

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

            Шүүхийн Ёс зүйн хорооны 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар 10 шүүгчид холбогдох 6 гомдлыг хэлэлцүүлснээс дээрх 10 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
Иргэн танд
Санал асуулга
 

Ярилцлага

Та шүүхэд итгэдэг үү?


 
 
Хандалт
Бидэнтэй нэгдээрэй
«    Хоёрдугаар сар 2019    »
MonTueWedThuFriSatSun
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728