Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. / Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйл/
2017-02-10

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 13 шүүгчид холбогдох 10 гомдлыг хэлэлцүүлснээс дээрх 13 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-02-03

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны 2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 8 шүүгчид холбогдох 7 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 2 гомдлын 2 шүүгчид холбогдох сахилгын хэрэг үүсгэж, 5 гомдлын 6 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-02-01

Нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны 2017 оны 01-р сарын 27-ны өдрийн нийт гишүүдийн хуралдаанаар 21 шүүгчид холбогдох 11 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 4 гомдлын 4 шүүгчид холбогдох сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 6 гомдлын 12 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тогтоолыг хэвээр баталж, 5 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-01-19

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 01-р сарын 19-ний гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 10 шүүгчид холбогдох 10 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 9 гомдлын 9 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 1 гомдлын 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-01-16

Шүүхийн ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 01-р сарын 13-ны өдрийн нийт гишүүдийн хуралдаанаар 13 шүүгчид холбогдох 8 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 1 гомдлын 1 шүүгчид сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, 4 гомдлын 9 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тогтоолыг хэвээр баталж, 2 гомдлын 2 шүүгчид үүсгэсэн сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 1 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хэлэлцсэн хуралдааныг хойшлуулж тус тус шийдвэрлэлээ. 
Дэлгэрэнгүй
2017-01-06

Гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

Гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаан 2017 оны 01-р сарын 06-ны өдрийн хуралдаанаар 16 шүүгчид холбогдох 9 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 4 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 6 гомдлын 10 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 2 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж тус тус шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2016-12-16

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 5 шүүгчид холбогдох 5 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 4 гомдлын 4 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 1 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хойшлуулж шийдвэрлэсэн.
Дэлгэрэнгүй
2016-12-09

Шүүхийн ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2016 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн нийт гишүүдийн хуралдаанаар 22 шүүгчид холбогдох 12 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 1 шүүгчид сануулах, 1 шүүгчид 2 сарын хугацаагаар цалин 20 хувь бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, 4 шүүгчид холбогдох 3 сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 5 гомдлын 12 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тогтоолыг хэвээр баталж, 1 шүүгчид холбогдох 1 сахилгын хэргийг
Дэлгэрэнгүй
2016-12-09

Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2016 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдлыг хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 11 шүүгчид холбогдох 11 гомдлыг хэлэлцсэнээс 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 9 гомдолд холбогдох 9 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 1 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж тус тус шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2016-12-09

Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 8 шүүгчид холбогдох 7 гомдлыг хянан хэлэлцсэнээс 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 6 гомдлын 7 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2016-11-10

Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 19 шүүгчид холбогдох 9 гомдлыг хэлэлцсэнээс 6 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 6 гомдлын 13 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2016-11-04

Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хуралдаанаар 18 шүүгчид холбогдох 9 гомдлыг хэлэлцсэнээс 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 8 гомдлын 17 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2016-10-28

Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 17 шүүгчид холбогдох 9 гомдлыг хэлэлцсэнээс 3 гомдолд холбогдох 3 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 4 гомдолд холбогдох 9 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 5 шүүгчид холбогдох 3 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2016-10-28

Шүүхийн ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн Нийт гишүүдийн хуралдаанаар 17 шүүгчид холбогдох 12 гомдлыг хэлэлцсэнээс 1 гомдолд холбогдох 1 шүүгчид сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, 5 гомдолд холбогдох 5 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тогтоолыг хэвээр баталж, 4 гомдолд холбогдох 6 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэсэн тогтоолыг хүчингүй болгон сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 4 шүүгчид
Дэлгэрэнгүй
Иргэн танд
Санал асуулга
 

Ярилцлага

Та шүүхэд итгэдэг үү?


 
 
Хандалт
Бидэнтэй нэгдээрэй
«    Есдүгээр сар 2018    »
MonTueWedThuFriSatSun
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930