Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. / Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйл/
2017-04-14

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 04 сарын 13-ны гомдол хэлэлцэх хуралдаанаар 10 шүүгчид холбогдох 10 гомдлыг хэлэлцсэнээс 8 гомдлын 8 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 2 гомдлын 2 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж шийдвэрлэсэн.
Дэлгэрэнгүй
2017-03-31

Нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны нийт гишүүдийн хуралдаанаар 17 шүүгчид холбогдох 9 сахилгын хэргийг хэлэлцүүлснээс 3 сахилгын хэргийн 3 шүүгчид сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, 6 шүүгчид холбогдох 1 сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 3 гомдлын 3 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тогтоолыг хэвээр баталж, 1 шүүгчид холбогдох 1 сахилгын хэргийг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж
Дэлгэрэнгүй
2017-03-27

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 03 дугаар сарын 24-ний гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 3 шүүгчид холбогдох 3 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 2 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 1 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-03-10

Монгол Улсын Шүүхийн Ёс зүйн хороо, Азийн сангийн хооронд харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа

Монгол Улсын Шүүхийн Ёс зүйн хороо, Азийн сангийн хооронд2017оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр Шүүхийн нээлттэй, ил тод байдал, сайн засаглалыг бэхжүүлэх, шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийг шалган шийдвэрлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх зэрэгт 2017, 2018 онд хамтран ажиллахаар тохиролцож, харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа.        Санамж бичигт Монгол Улсын Шүүхийн Ёс зүйн
Дэлгэрэнгүй
2017-02-17

Шүүхийн ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны нийт гишүүдийн хуралдаанаар 8 шүүгчид холбогдох 7 гомдол, сахилгын хэргийг хэлэлцсэнээс 1 гомдлын 1 шүүгчид огцруулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, 1 гомдолд холбогдох 2 шүүгчийн 1 шүүгчид сануулах шийтгэл ногдуулж, 1 шүүгчид нь үүсгэсэн сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 1 шүүгчид холбогдох 1 сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 2 гомдолд
Дэлгэрэнгүй
2017-02-10

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 13 шүүгчид холбогдох 10 гомдлыг хэлэлцүүлснээс дээрх 13 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-02-03

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны 2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 8 шүүгчид холбогдох 7 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 2 гомдлын 2 шүүгчид холбогдох сахилгын хэрэг үүсгэж, 5 гомдлын 6 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-02-01

Нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны 2017 оны 01-р сарын 27-ны өдрийн нийт гишүүдийн хуралдаанаар 21 шүүгчид холбогдох 11 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 4 гомдлын 4 шүүгчид холбогдох сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 6 гомдлын 12 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тогтоолыг хэвээр баталж, 5 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-01-19

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 01-р сарын 19-ний гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 10 шүүгчид холбогдох 10 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 9 гомдлын 9 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 1 гомдлын 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2017-01-16

Шүүхийн ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2017 оны 01-р сарын 13-ны өдрийн нийт гишүүдийн хуралдаанаар 13 шүүгчид холбогдох 8 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 1 гомдлын 1 шүүгчид сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, 4 гомдлын 9 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тогтоолыг хэвээр баталж, 2 гомдлын 2 шүүгчид үүсгэсэн сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 1 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хэлэлцсэн хуралдааныг хойшлуулж тус тус шийдвэрлэлээ. 
Дэлгэрэнгүй
2017-01-06

Гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

Гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаан 2017 оны 01-р сарын 06-ны өдрийн хуралдаанаар 16 шүүгчид холбогдох 9 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 4 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 6 гомдлын 10 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 2 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж тус тус шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2016-12-16

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 5 шүүгчид холбогдох 5 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 4 гомдлын 4 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 1 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хойшлуулж шийдвэрлэсэн.
Дэлгэрэнгүй
2016-12-09

Шүүхийн ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2016 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн нийт гишүүдийн хуралдаанаар 22 шүүгчид холбогдох 12 гомдлыг хэлэлцүүлснээс 1 шүүгчид сануулах, 1 шүүгчид 2 сарын хугацаагаар цалин 20 хувь бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, 4 шүүгчид холбогдох 3 сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 5 гомдлын 12 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тогтоолыг хэвээр баталж, 1 шүүгчид холбогдох 1 сахилгын хэргийг
Дэлгэрэнгүй
2016-12-09

Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2016 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гомдлыг хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 11 шүүгчид холбогдох 11 гомдлыг хэлэлцсэнээс 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 9 гомдолд холбогдох 9 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 1 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж тус тус шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
Иргэн танд
Санал асуулга
 

Ярилцлага

Та шүүхэд итгэдэг үү?


 
 
Хандалт
Бидэнтэй нэгдээрэй
«    Арваннэгдүгээр сар 2018    »
MonTueWedThuFriSatSun
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930