Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. / Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйл/
2016-12-09

Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 8 шүүгчид холбогдох 7 гомдлыг хянан хэлэлцсэнээс 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 6 гомдлын 7 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2016-11-10

Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 19 шүүгчид холбогдох 9 гомдлыг хэлэлцсэнээс 6 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 6 гомдлын 13 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2016-11-04

Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хуралдаанаар 18 шүүгчид холбогдох 9 гомдлыг хэлэлцсэнээс 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 8 гомдлын 17 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2016-10-28

Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаанаар 17 шүүгчид холбогдох 9 гомдлыг хэлэлцсэнээс 3 гомдолд холбогдох 3 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 4 гомдолд холбогдох 9 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 5 шүүгчид холбогдох 3 гомдлыг хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2016-10-28

Шүүхийн ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн Нийт гишүүдийн хуралдаанаар 17 шүүгчид холбогдох 12 гомдлыг хэлэлцсэнээс 1 гомдолд холбогдох 1 шүүгчид сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, 5 гомдолд холбогдох 5 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тогтоолыг хэвээр баталж, 4 гомдолд холбогдох 6 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэсэн тогтоолыг хүчингүй болгон сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 4 шүүгчид
Дэлгэрэнгүй
2016-10-07

Гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл 2016 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн Шүүхийн ёс зүйн хорооны хуралдаанаар 27 шүүгчид холбогдох 12 гомдлыг хянан хэлэлцсэнээс  1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 9 гомдлын 20 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 6 шүүгчид холбогдох 2 гомдлыг хянан хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ. 
Дэлгэрэнгүй
2016-04-15

Шүүхийн ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдааны мэдээлэл

2016 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн 09 цагаас Шүүхийн ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдааныг зохион байгуулж, 16 шүүгчид холбогдох 12 гомдлыг хянан хэлэлцсэнээс 1 гомдолд холбогдох 1 шүүгчид 3 сарын хугацаагаар 30 хувиар цалинг бууруулах сахилгын шийтгэл, 1 гомдолд холбогдох 2 шүүгчид сануулах сахилгын шийтгэл тус тус ногдуулж, 4 шүүгчид холбогдох 2 сахилгын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 4 шүүгчид
Дэлгэрэнгүй
2016-04-14

Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааны мэдээлэл

2016 оны 04-р сарын 14-ний өдрийн 09 цагаас Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдааныг зохион байгуулж, 20 шүүгчид холбогдох 11 гомдлыг хянан хэлэлцсэнээс 1 шүүгчид холбогдох 1 гомдолд сахилгын хэрэг үүсгэж, 16 шүүгчид холбогдох 9 гомдлыг сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 3 шүүгчид холбогдох 1 гомдлыг хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэлээ
Дэлгэрэнгүй
2016-04-04

ШҮҮХИЙН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ГОМДОЛ ХЯНАН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУРАЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

  Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2016 оны 4дүгээрсарын 1-ний өдрийн хуралдаанаар 8 шүүгчид холбогдох 7 гомдлыг хянан хэлэлцэж шүүгч нараас ёс зүйн зөрчил гаргасан нь тогтоогдоогүй тул тус 7 гомдолд сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй
2016-03-04

Шүүхийн ёс зүйн хорооны мэдээлэл

2016 оны 3 дугаар сарын 04-ний өдөр Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаан болов. Хуралдаанаар 4 шүүгчид холбогдох 2 гомдлыг хянан хэлэлцэж 4 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэв. Шүүхийн ёс зүйн хорооны ажлын алба.
Дэлгэрэнгүй
2016-02-29

Шүүхийн ёс зүйн хорооны мэдээлэл

 2016 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдөр Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаан болов. Хуралдаанаар 8 шүүгчид холбогдох 6 гомдлыг хянан хэлэлцэв. Хуралдаанаар 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэх, 7 шүүгчид холбогдох 5 гомдлыг хянан хэлэлцэж 7 шүүгчидсахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэв. Шүүхийн ёс зүйн хорооны ажлын алба 
Дэлгэрэнгүй
2016-02-24

Шүүхийн ёс зүйн хорооны мэдээлэл

2016 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаан болов. Хуралдаанаар 12 шүүгчид холбогдох 8 гомдол хянан хэлэлцэв. 8 шүүгчид холбогдох 6 гомдлыг хэлэлцэж 8 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэв. 3 шүүгчид холбогдох 1 гомдол хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж, 2 шүүгчид холбогдох гомдол хэлэлцэх хуралдааны бүрэлдэхүүнээс татгалзсан
Дэлгэрэнгүй
2016-01-21

Шүүхийн ёс зүйн хорооны мэдээлэл

Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаан 2016 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр боллоо. Хуралдаанаар 8 шүүгчид холбогдох 6 гомдлыг хянан хэлэлцэв. 5 гомдлыг хянан хэлэлцэж, 7 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, нэг гомдлыг дахин шалгуулахаар буцааж шийдвэрлэв.   Шүүхийн ёс зүйн хорооны ажлын алба
Дэлгэрэнгүй
2016-01-15

ШҮҮХИЙН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ГОМДОЛ ХЭЛЭЛЦЭХ ХУРАЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ШҮҮХИЙН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ГОМДОЛ ХЭЛЭЛЦЭХ ХУРАЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ Шүүхийн ёс зүйн хорооны гомдол хянан хэлэлцэх хуралдаан 2016 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр боллоо. Хуралдаанаар нийт 17 шүүгчид холбогдох 9 гомдлыг хянан хэлэлцэв. Үүнээс: 5 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 1 шүүгчид сахилгын хэрэг үүсгэж, 9 шүүгчид холбогдох 4 гомдол хэлэлцэх хуралдааныг хойшлуулж, 2 шүүгчид
Дэлгэрэнгүй
Иргэн танд
Санал асуулга
 

Ярилцлага

Та шүүхэд итгэдэг үү?


 
 
Хандалт
Бидэнтэй нэгдээрэй
«    Арваннэгдүгээр сар 2018    »
MonTueWedThuFriSatSun
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930