IMG-LOGO
 2021-02-19

Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна

Төрийн үйлчилгээний чанар ба стандарт сэдэвт сургалт боллоо

 

     Орхон аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүн, Шүүхийн тамгын газрын дарга М.Ганчулуун шүүхийн тамгын газрын албан хаагчдад зориулсан “Төрийн үйлчилгээний чанар ба стандарт” сэдвээр сургалт орлоо.

 

   

     Сургалтын төгсгөлд Төрийн байгууллагаар иргэд үйлчлүүлэхэд сэтгэл ханамжтай байхад анхаарлаа хандуулж, “Төрийн албаны тухай хууль”, “Байгууллагын стандарт”-г өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа баримталж ажиллахыг санууллаа.

 

Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар