Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн газар 
1Гомбоболдын НасанжаргалШүүгчийн хүний нөөц хариуцсан референт[email protected]77104949 (40)
2Ганболдын ХалиунШүүгчийн хүний нөөцийн бүртгэл, статистик хариуцсан референт[email protected]77104949 (40)
3Буянт БундсүрэнШүүгчийн сонгон шалгаруулалт хариуцсан шинжээч[email protected]77104949 (54)
4Өсөхбаярын БолорШүүгчийн сонгон шалгаруулалтын зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн [email protected]77104949 (54)