Хуулийн нэрБатлагдсан огнооХүчинтэй эсэх
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ2017.12.07Тийм
МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ2021.01.15Тийм