IMG-LOGO

МХАА - Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн


БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Д/д

БАРИМТЫН НЭР

ТАЙЛБАР

1

2

3

1

Төрийн албан хаагчийн анкет

Энд дарж татаж авна уу.

2

Шалгалтад оролцох өргөдөл

Өргөдлийн агуулгад дор дурдсан мэдээллийг заавал тусгасан байна. Үүнд:

 

  1. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын хэдэн оны хэддүгээр тушаалаар зарласан шүүгчийн шалгалтад нэр дэвших хүсэлтэй байгаа тухайгаа.
  2. Бусдад хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр, зээлгүй эсэхээ.
  3. Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад бүртгэгдсэн тохиолдолд хувь хүний мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлэхийг зөвшөөрч буй эсэхээ.
  4. Хуульчийн гэрчилгээ авсан огноо, гэрчилгээний дугаар зэргийг заавал тусгасан байна.

3

Гурван үеийн намтар

Өөрийн, эцгийн, өвөг эцгийн намтрыг бичиж, хуудас бүрт гарын үсэг зурсан байна. Гурван үеийн намтраа www.shuugch-songon.mn цахим хаягт оруулахдаа хавсралтын төрлөө “НЭР ДЭВШИГЧИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮСНЭГТ” гэж сонгож оруулна уу.

4

Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар

Нотариатаар гэрчлүүлсэн байх.

5

Цээж зураг

Сүүлийн нэг сарын дотор авахуулсан, албаны хувцаслалттай 3х4 хэмжээтэй, 2 ширхэг зургийг ирүүлэх. /Аливаа байгууллагын дүрэмт хувцастай байж болохгүй/

6

Бүрэн, дунд боловсролын гэрчилгээ

Хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх, хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд тухайн сургуулийг төгссөн талаар лавлагааг холбогдох байгууллагаар гаргуулан хавсаргах. Гэрчилгээнд олгогдсон дугаарыг лавлагаанд заавал тусгасан байна.

7

Их, дээд сургууль төгссөн диплом

8

Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

ТҮЦ машинаас авах.

9

Ам бүлийн тодорхойлолт

Баг, хорооны засаг даргаас авах.

10

Нийгмийн даатгалын болон хөдөлмөр эрхэлснийг нотлох бусад баримт бичиг

Тэдгээрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх /Ажилласан жилийг нийгмийн даатгалын дэвтрийн Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн бичилт болон “Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн бичилтийг үндэслэн тооцно./. Иймд өөрийн хөдөлмөр эрхэлж буйг нотлох баримт бичгээ заавал ирүүлэх.

11

Эрүүл мэндийн үзлэгийн маягт

Эрүүл мэндийн сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын хамтарсан 2014 оны 41/20 тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралт /Маягтыг ЭНД дарж татаж авна уу/-ын дагуу бөглөнө./

12

Эд хөрөнгөө тодорхойлж бичсэн жагсаалт

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт / Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон

хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг/-ын дагуу бөглөнө. /Маягтыг ЭНД дарж татаж авна уу//

13

Ажил байдлын тодорхойлолт

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.8-д заасны дагуу хөдөлмөр эрхэлж байгаа бол эрхэлсэн ажлын байдал, хамт олны доторх нэр хүнд, зан төлөвийн тухай аж ахуйн нэгж, байгууллагын захиргааны тодорхойлолтыг ирүүлэх.

14

Хуульчийн гэрчилгээний хуулбар

Нотариатаар гэрчлүүлсэн байх.

АНХААРАХ ЗҮЙЛ!!!

            Дээрх баримт, материалыг бүртгэлийн хугацаанд дутуу ирүүлсэн тохиолдолд бүртгэлээс хасна. Материалыг бүрдэл тус бүрээр нь pdf файл болгож системд оруулна. /Жишээ нь: Нийгмийн даатгалын дэвтрийг нүүр, бичилттэй хэсэг, албан тушаалд томилогдсон, шилжсэн, чөлөөлсөн бичилтийн хамт нэгтгэж файл болгох/

            Баримт, материалын аль нэг хуудсыг дутуу оруулсан тохииолдолд баримтыг дутуу бүрдүүлсэн тооцох тул оруулсан файл тус бүрээ бүрэн гүйцэт эсэхийг нягтлан шалгах, асууж тодруулах зүйл гарвал ШМХАА-ны 7000-8037 дугаарын утсаар лавлана уу.

            Нэр дэвшигч нь www.shuugch-songon.mn хаягаар бүртгүүлэхдээ доорх сонголтоос аль нэгийг нь эсхүл хэд хэдэн сонголтоор сонгож, бүртгүүлж болох ба өргөдөлдөө нэг бүрчлэн тусгаж өгнө. Үүнд:

  • Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн
  • Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн
  • Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн
  • Сум дундын шүүхийн шүүгчийн

 

 

 

ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ

АЖЛЫН АЛБА