IMG-LOGO
 2020-04-02

“Эрх зүйн боловсрол” академийн цуврал хичээлийг танилцуулж байна

Ханнс-Зайделийн сан болон "Эрх зүйн боловсрол" академиас бэлтгэдэг цахим хичээлийн сүүлийн зургаан цувралыг хүргэж байна. Доорх холбоосоор нэвтэрч цахим хичээлтэй танилцана уу. 

Захиргааны эрх зүй 12: Урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа 

Захиргааны эрх зүй 13: Нийтийн ашиг сонирхол ба түүнийг төлөөлөх нэхэмжлэл гэж юу 

Захиргааны эрх зүй 14: Захиргааны хэргийн шүүхэд зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагаа 

Захиргааны эрх зүй 15: Тодорхой төрлийн зөрчилд шүүгчээс шийтгэл оногдуулах ажиллагаа

Эрүүгийн эрх зүй 14: Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэрэг

Эрүүгийн эрх зүй 15: Залилах гэмт хэрэг 

Шүүхийн хэвлэл мэдээллийн хэлтэс