Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалтад нэр дэвшигчдийн шалгалтын нэгдсэн үнэлгээтэй  ЭНД дарж танилцана уу.

Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тооны шалгаруулалтад нэр дэвшигчдийн шалгалтын нэгдсэн үнэлгээтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 

Холбогдох утас: 7000-8037

Шүүхийн мэргэшлийн хорооны ажлын алба