IMG-LOGO
 2021-06-10

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна

Дотоодын сургалт зохион байгууллаа

 

     Тус шүүх нь 2021 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр  Бор-Өндөр сумын нэгдсэн эмнэлгийн  нийгмийн ажилтан  Е.Өнөболдыг  урин ирүүлж  “Давсны хэрэглээ”, “Шүдний эрүүл ахуй”  сэдвээр,

     Мөн шүүгчийн туслах Г.Хэрлэн “Шүүхийн практикт тулгамдамж  буй асуудал” сэдвээр  тус шүүхийн захиргааны ажилтнуудад тус тус сургалт орж, ажилтнуудын хууль хэрэглээ болон эрүүл ахуйн хэрэглээ талаас мэдлэг олголоо.

 

 

    

 

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газар