Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн 2020 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Шүүхийн захиргааны байгууллагын стратеги төлөвлөгөө” болон Захиргааны хэргийн Давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газрын төлөвлөгөөнд тусгаснаар цахим шүүхийг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд мэдээллийн аюулгүй байдлын стандартыг нэвтрүүлж, олон нийтэд үнэн, зөв эх сурвалжаас мэдээллийг түргэн шуурхай өгөх зорилгоор QR кодоор дамжуулан нэмэлт мэдээлэл өгч байна. 

 

    

Олон нийт түргэн шуурхай, нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл өөрөө өөртөө үйлчилж гар утсаараа QR кодыг уншуулснаар шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны тайлан мэдээтэй танилцах, твиттер болон фэйсбүүк хуудсан дахь мэдээллийг авах, санал, хүсэлт гаргах боломжтой юм.

 


 

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ  ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР