Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2023 оны 40 дүгээр ээлжит хуралдаан 2023 оны есдүгээр сарын 7-ны өдөр болно. Хуралдаанаар хэлэлцах асуудлын товыг хүлээн авна уу.

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс