Шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчдийн бүртгэл 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл үргэлжилнэ. Бүртгүүлэгч нь өргөдөл, баримт бичгээ 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл цаасаар болон цахимаар ирүүлэх юм.

 

      Шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчээр бүртгүүлж буй хуульчдад мэдээлэл хүргэх, анхаарах асуудлыг цувралаар хүргэж байна.

 

 

 

Цаасан материалыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 104 тоотод хүлээн авч байна.

  • Цахимаар бүртгүүлэх бол энд дарна уу.
  • Сул орон тооны талаар мэдээлэл авах бол энд дарна уу. 
  • Бүртгүүлэхдээ анхаарах зүйлсийн талаар мэдээлэл авах бол энд дарна уу.
  • Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын систем ашиглах зөвлөмж авах бол энд дарна уу.
  • Систем ашиглахдаа анхаарах зүйлсийн талаар мэдээлэл авах бол энд дарна уу.

 

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн газар

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс