Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн ээлжит 25 дугаар хуралдааныг 2024 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 09.00 цагаас товлон зарлалаа.