IMG-LOGO
 2021-10-14

“Нөлөөллийн мэдүүлэг” шторкийг хүлээн авч үзнэ үү

     Шүүхийн хэвлэл мэдээллий хэлтэс Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах хэлтэстэй хамтран бэлтгэсэн “Нөлөөллийн мэдүүлэг” шторкийг хүлээн авч үзнэ үү.