IMG-LOGO
 2020-04-23

Cонгогчдыг амраах, сувилуулах зэрэг нь захиргааны зөрчил болно

Ээлжит сонгуулийн жил эхэлснээс хойш санал авах өдрийг дуустал сонгогчдын саналыг татах зорилгоор тэднийг амраах, сувилуулах зэрэг нь захиргааны зөрчил болно.

Ханнс-Зайделийн сан, Монгол дахь төсөл