IMG-LOGO
 2020-04-24

Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлах тухай

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 47 дугаар тушаалтай танилцана уу. 

 

 

Төрийн албан хаагчийн анкетыг эндээс татаж авна уу.

Шүүгчид нэр дэвшигчийн эрүүл мэндийн үзлэгийн маягтыг эндээс авна уу.

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн маягтыг эндээс татаж авна уу.

Холбогдох утас: 7000-8037

Шүүхийн мэргэшлийн хорооны Ажлын алба