IMG-LOGO
 2020-05-19

Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журмын 2.1-д заасныг үндэслэн зарим шүүхийн тамгын газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг зарлах захиалгыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн.

Уг захиалгын дагуу Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт зарласныг хүргэж байна. 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.18/

  1. Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын дарга;
  2. Баянгол, Хан-уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын даргa;
  3. Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын даргa;
  4. Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн тамгын газрын дарга;
  5. Төв аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын дарга;
  6. Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын дарга;
  7. Өмнөговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын даргa;
  8. Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын дарга;
  9. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газрын дарга;
  10. Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газрын дарга.

Эх сурвалж: Төрийн албаны зөвлөл http://www.csc.gov.mn/s/35/38