IMG-LOGO
 2020-05-20

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд мод тарив

Шүүхийн ёс зүйн хорооны ажлын алба нийгмийн хариуцлагын хүрээнд тодорхой ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Үүний нэг нь агаар, хөрсний бохирдлоос сэргийлэх, усны эхийг хамгаалах зорилгоор хүчилтөрөгчийн эх үүсвэр болох мод тарих ажлыг Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн зохион байгуулав.

 

 

 

Шүүхийн ёс зүйн хорооны ажлын алба