IMG-LOGO
 2021-01-19

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна

Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах журмын 1.3-т заасны дагуу Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын шүүхийн тамгын газар болон Дархан-Уул аймаг дахь Цагдаагийн газартай хамтран 2021 онд хийх ажлын болон онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед хамтран ажиллах төлөвлөгөөг 2021.01.14-ний өдөр баталж хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж ажиллах талаар санал солилцлоо.

 

 

 

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН  ТАМГЫН ГАЗАР