IMG-LOGO
 2021-06-09

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч гишүүнд нэрээ дэвшүүлж хүсэлт ирүүлсэн Анхан шатны шүүхийн шүүгчдийг танилцуулж байна

Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 77 дугаар зүйлийн 77.12.3-т заасны дагуу Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч гишүүнд нэр дэвших тухай хүсэлтийг 2021 оны 05 дугаар сарын 07-ноос 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн хооронд хүлээн авсан.

Дээрх хугацаанд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч гишүүнд анхан шатны шүүхийн дараах есөн шүүгч нэрээ дэвшүүлж хүсэлт ирүүлжээ.

Нэр дэвших тухай хүсэлт ирүүлсэн шүүгчийн мэдээлэл

Шүүгчээр
ажилласан
жил

Сахилгын шийтгэлтэй
эсэх

Тухайн албан тушаалд сонгогдсон тохиолдолд хийх ажил, нэр дэвшсэн үндэслэл болон мэргэжлийн үйл ажиллагааны танилцуулга

Анхан шатны шүүх

1.

Равдандоржийн Алтантуяа

 

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

 

Шүүгчээр 26 дахь жилдээ ажиллаж байна.

 

/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/424 тоот тодорхойлолт/

Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй

 

/Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 05/50 тоот тодорхойлолт/

ЭНД дарж үзнэ үү

2.

Осордэлэгийн Жанчивнямбуу

 

Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

Шүүгчээр 13 дахь жилдээ ажиллаж байна.

 

/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 01/450 тоот тодорхойлолт/

Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй

 

/Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 05/64 тоот тодорхойлолт/

ЭНД дарж үзнэ үү

3.

Амгалангийн Насандэлгэр

 

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

Шүүгчээр 17 дахь жилдээ ажиллаж байна.

 

/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/424 тоот тодорхойлолт/

Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй

 

/Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 05/50 тоот тодорхойлолт/

ЭНД дарж үзнэ үү

4.

Намдагсүрэнгийн Батчимэг

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч 

Шүүгчээр 14 дэх жилдээ ажиллаж байна.

 

/ Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/465 тоот тодорхойлолт/

 

 

Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй

 

/Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 05/69 тоот тодорхойлолт/

ЭНД дарж үзнэ үү

5.

Сүрэнхорлоогийн Өсөхбаяр

 

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

Шүүгчээр 13 дахь жилдээ ажиллаж байна.

 

/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 01/426 тоот тодорхойлолт/

Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй

 

/Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 05/50 тоот тодорхойлолт/

ЭНД дарж үзнэ үү

6.

Жуумайн Кульдана

 

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

Шүүгчээр 15 дахь жилдээ ажиллаж байна.

 

/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/465 тоот тодорхойлолт/

Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй

 

/Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 05/69 тоот тодорхойлолт/

ЭНД дарж үзнэ үү

7.

Цэдэвийн Отгонжаргал

 

Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч 

Шүүгчээр 14 дэх жилдээ ажиллаж байна.

 

/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 01/450 тоот тодорхойлолт/

Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй

 

/Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 05/60 тоот тодорхойлолт/

ЭНД дарж үзнэ үү

8.

Лхагвадоржийн Энхбилэг

 

Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

Шүүгчээр 20 дахь жилдээ ажиллаж байна.

 

/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 01/462 тоот тодорхойлолт/

Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй

 

/Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 05/64 тоот тодорхойлолт/

ЭНД дарж үзнэ үү

9.

Төмөрбаатарын Болормаа

 

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

Шүүгчээр 16 дахь жилдээ ажиллаж байна.

 

/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 01/462 тоот тодорхойлолт/

Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй

 

/Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 05/64 тоот тодорхойлолт/

ЭНД дарж үзнэ үү

 

Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 77 дугаар зүйлийн 77.12.5-д заасны дагуу дээрх шүүгчдээс асуух асуулт, саналаа 2021 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 17:30 цагаас өмнө дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ үү.

Бичгээр хүлээн авах хаяг: Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Тасганы овоо, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, Улаанбаатар хот, Монгол Улс, ЗИП – 15170

 

Цахимаар хүлээн авах хаяг: [email protected]

 

Лавлах утасны дугаар /Ажлын цагаар/: 70007041

 

Жич: Асуулт, санал ирүүлэхдээ нэр, хаягаа тодорхой тусгана уу. Нэр, хаяггүй асуулт, саналыг бүртгэхгүй болно. 

 

 

НИЙТ ШҮҮГЧИЙН ЧУУЛГАНЫГ

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ