Шүүхийн хэвлэл мэдээллий хэлтэс Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах хэлтэстэй хамтран бэлтгэсэн “Нөлөөллийн мэдүүлэг” шторкийг хүлээн авч үзнэ үү.