Хяналтын шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчдийн сонгон шалгаруулалт өнөөдөр дууслаа. Шалгалтад долоон нэр дэвшигч бүртгүүлснээс шүүгч Д.Батбаатар, Н.Баярмаа нар хууль зүйн мэдлэг чадварын 70 онооны шалгалтад 50-аас дээш оноогоор тэнцсэн. Тус хоёр нэр дэвшигч өнөөдөр мэргэшил, ёс зүй, зан төлөвийн шалгалтад 30 онооноос 29.12 болон 28.38 авч Улсын Дээд шүүхийн шүүгч болох болзол хангалаа.cross border investment promotion in chinawww1.ndzkb.comルイヴィトンバッグスーパーコピー   モンクレール スーパーコピー  贅沢品 モンクレール スーパーコピー ルイヴィトンバッグスーパーコピー   アミ パリススーパーコピー 

 

       Иймд Шүүхийн ерөнхий зөвлөл хуралдаж, тус хоёр шүүгчийн шалгалтуудын дүнг нэгтгэж, эрэмбэлэн олон нийтэд ил тод танилцуулж байна. Тогтоолтой танилцана уу.

 

 

 

 

 

     Ажлын таван өдрийн дотор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Д.Батбаатар, Н.Баярмаа нарыг Улсын Их Хуралд танилцуулснаар томилуулах саналыг Ерөнхийлөгчид хүргүүлнэ.

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс