Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 232 дугаартай тушаалаар батлагдсан зарим анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газрын 2022 оны үйл ажиллагаанд аудит хийх удирдамжийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын албаны дарга Б.Хэрлэнчимэгээр ахлуулсан ажлын хэсэг 2022 оны 11 дугаар сарын 7, 8-ны өдрүүдэд Архангай аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.

 

 

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР