Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчийн “Салбар эрх зүйн хууль хэрэглэх мэдлэг, чадвар”-ын шалгалтын хуваарийн тов гарлаа.