Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ээлжит хоёрдугаар хуралдаан 2023 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 09 цагаас товлогдлоо. Хуралдаанаар шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах тухай, шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлуулах хүсэлтийн тухай, шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлах тухай зэрэг бусад асуудлыг хэлэлцэнэ.

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс