Төв аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2023 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Түвшинжаргал шүүхийн захиргааны ажилтнуудад “Иргэний хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал” сэдвээр сургалт орлоо. Энэ нь шинээр томилогдсон шүүгчийн туслахуудад мэргэжил арга зүйгээр тусалсан ач холбогдолтой сургалт болсон гэдгийг шүүгчийн туслахууд илэрхийлж байна.

 

  

 

Төв аймаг дахь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар