Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/139 дугаартай тушаалын дагуу төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах үүднээс тус шүүхийн шүүгчид болон албан хаагчид Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт 2023 он 04 дүгээр сарын 10, 11-ний өдрүүдэд урьдчилсан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдав.

  

 

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын шүүхийн Тамгын газар