Төв аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар нь ERP системийг нэвтрүүлж эхэллээ. Erp.e-mongolia.mn системд шүүхийн Тамгын газрын нийт ажилчдаа бүртгэж 2023 оны 4 сарын 17-ны өдөр системийг хэрхэн ашиглах талаар Төв аймгийн БСШУГ-ын цахим технологи мэдээллийн сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн Н.Эрдэнэболдыг урьж оролцуулан хичээл заалгалаа.

 

  

 

        ERP байгууллагын нэгдсэн системийг ашигласнаар ажлын процессыг хөнгөвчлөх, цаг хугацаа зардал хэмнэж Удирдлагын зөв оновчтой шийдвэр гаргалтад туслах, хаанаас ч ажлаа хийх боломжийг олгоод зогсохгүй дата мэдээллийн нэгдсэн сан үсдэгээрээ байгууллагын хөгжилд том түлхэц болдог.

 

       Иймээс байгууллагын хөгжлийн дараагийн үед шилжихийн тулд гарцаагүй ERP систем танд болон танай байгууллагад шаардлагатай юм.

 

 

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР