Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын 3 дугаар багийн  амжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой, олон хүүхэдтэй өрхийг сонгон авч хүнс болон ахуйн хэрэгцээний бараа материал, хүүхдүүдэд нь хувцас, бэлэг гардуулан өгөв.

 

Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн тамгын газар