Захиргааны ерөнхий хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх хэсгийг үндэслэн Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигч Т.Золзаяаг хууль зүйн мэдлэг, чадварын шалгалтад тэнцсэнд тооцсон тогтоолыг баталлаа.

 

 

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн газар