Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын сум дундын Цагдаагийн хэлтэстэй 2023 онд хамтран ажиллах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд заасны дагуу Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах журмыг хэрэгжүүлж 2023 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр харуулын цагдаа, хамгаалалтын цагдаа, тус шүүхийн албан хаагч нарт шүүгчийн туслах Г.Хэрлэн “Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдал ба шүүх хуралдааны дэг сахиулагчийн чиг үүрэг, ёс зүй” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

 

    

 

ШҮҮХИЙН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ

ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ БАГ