Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, эрх зүйн орчныг таниулах, хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх нийгмийн ойлголт хандлагыг нэмэгдүүлэх сургалт хэлэлцүүлэгт эвлэрүүлэн зуучлагч Б.Нинжбадгарыг хамруулав.

 

СУРГАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ХАМРАГДЛАА   

 

Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газар