Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан улсын хэмжээнд “Тэрбум мод” тарих хөдөлгөөний хүрээнд мод тарих арга хэмжээнд Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын ажилтнууд оролцлоо. Цаашид тарьсан модоо арчилж тордон усалж, ургуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

 

Мод тарилаа  

 

Завхан аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар