Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн ээлжит 28 дугаар хуралдааныг 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагаас товлон зарлалаа.