\"http://www.judcouncil.mn/oldjudcouncil/images/img20140624_14591923.jpg\"
Шүүхийн мэргэшлийн хорооны үнэлгээг татаж авах болн ЭНД ДАРНА уу.