IMG-LOGO
 2020-03-23
        

Арилжааны (худалдааны) салбарын хууль тогтоомжид тулгамдаж буй асуудал сэдвээр нийтлэл шалгаруулна

Монгол Улсын арилжааны (худалдааны) эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар, "Эрх зүйн боловсрол" академиас бизнес эрхлэгчдийн дунд "Арилжааны (худалдааны) салбарын хууль тогтоомжид тулгамдаж буй асуудал" сэдвээр нийтлэл шалгаруулна. Энд дарж танилцана уу