IMG-LOGO
 2021-11-18

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна

 Шүүхэд баярлалаа