IMG-LOGO
 2020-05-27

Олон нийттэй харилцах ажлын онцлог, хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах арга зүй” сургалт

МУИС-ийн ШУС-ийн дэд захирал Б.Болд-Эрдэнэ, Сэдэв: “Олон нийттэй харилцах ажлын онцлог, хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах арга зүй” сургалтыг хүлээн авна уу.