“Зарим хүмүүсийг Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилуулах тухай саналыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх тухай” 59 дүгээр тогтоолтой ЭНД дарж танилцана уу.

“Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлүүлэх тухай саналыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх тухай” 60 дугаар тогтоолтой ЭНД дарж танилцана уу.

 

 

Утас: 7000-8037

 

Шүүхийн мэргэшлийн хорооны ажлын алба