“Зарим хүмүүсийг анхан болон давж заалдах шатны шүүгчийн албан тушаалд томилуулах тухай саналыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх тухай” 61 дүгээр тогтоолтой ЭНД, 72 дугаар тогтоолтой ЭНД дарж танилцана уу.

“Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлүүлэх тухай саналыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх тухай” 62 дугаар тогтоолтой ЭНД, 73 дугаар тогтоолтой ЭНД дарж танилцана уу.

 

Утас: 7000-8037

 

Шүүхийн мэргэшлийн хорооны ажлын алба