IMG-LOGO
 2021-04-13

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Цахим шүүх хуралдааны 14 хоногийн тойм мэдээлэл

ЦАХИМ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ 14 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭЛЭЛ

/2021.03.22-04.02/

 

    Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2021 оны 4 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хугацаанд нийт 82 хэргийг хянан хэлэлцэхээр шүүх хуралдаан товлон зарласнаас 29 хэрэг хэргийн оролцогчдийн хүсэлтээр хойшилж, 53 хэргийг хянан хэлэлцсэн.

 

 

  

 

     Хянан хэлэлцсэн 53 шүүх хуралдаанд оролцсон 215 хэргийн оролцогчоос шүүхийн байранд ирсэн 40, зайнаас (гэр, оффис, байгаа газраасаа) 175 иргэн оролцсоны 21 нь орон нутгаас оролцсон байна.

 

 

 

     Үүнээс харахад цахимаар оролцсон иргэдийн 175 буюу 82% нь шүүхийн байранд ирэхгүйгээр зайнаас оролцсоны 21 нь орон нутгийн иргэд байна.

     Цаашид тус шүүхээс товлон зарласан шүүх хуралдаанд оролцох хэргийн болон хэргийн бусад оролцогч нарыг дуу, дүрсний төхөөрөмж ашиглан зайнаас (гэр, оффис, байгаа газраасаа) оролцохыг УРИАЛЖ байна.

 

 

 

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны

шүүхийн Тамгын газар