Шүүхийн хэвлэл мэдээллийн хэлтэс Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах хэлтэстэй хамтран бэлтгэсэн “Шүүхийн аюулгүй байдал” шторкийг хүлээн авч үзнэ үү.