Шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигч Танд шалгалт өгөх талаар САНАМЖ  хүргүүлж байна.

            1.Шалгалт товлосон өдөр, цагт хуваарийн дагуу явагдана. Шалгалт эхлэх цагаас 1 цагийн өмнө шалгалт авах байранд хүрэлцэн ирсэн байх шаардлагыг баримтална.cross border investment promotion in chinawww1.ndzkb.comルイヴィトンバッグスーパーコピー   モンクレール スーパーコピー  贅沢品 モンクレール スーパーコピー ルイヴィトンバッグスーパーコピー   アミ パリススーパーコピー 

            2.Шалгалтын даалгаврыг шалгалтын цахим системд нэвтрэн гүйцэтгэх бөгөөд цахим системд зөвхөн Таны өөрийн “нууц үг”-ээр нэвтрэх боломжтой тул Та нэвтрэх “нууц үг” -ээ мартаагүй байх, нэвтрэх бэлэн байдлыг хангах шаардлагатай.   

            3.Нэвтрэх нууц үгээ мартсаны улмаас шалгалтын цахим системд нэвтэрч чадахгүй тохиолдолд шалгалтын даалгавар гүйцэтгэх боломжгүй болох тул Та урьдчилан бэлтгэлээ хангана уу.

             Шалгалтын цахим системд нэвтэрч чадаагүй /нууц үгээ мартсан/-гээс үүсэх үр дагаврыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл хариуцахгүй болно.  

 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБА